Έντυπα Φ.Π.Α.
ΕΝΤΥΠΟ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΑΡΧΕΙΟ
Φ1
009-ΦΠΑ
Εκκαθαριστική δήλωση Φ.Π.Α.
pdf-icon1
Φ2
050-ΦΠΑ
Περιοδική δήλωση Φ.Π.Α. (Για υποκείμενους με Β'ή Γ΄ κατηγορίας βιβλία ΚΒΣ)
pdf-icon1
Φ3
051-ΦΠΑ
Περιοδική δήλωση Φ.Π.Α. (Για υποκείμενους με Α' κατηγορίας Βιβλία ΚΒΣ)
pdf-icon1
Φ4
Ανακεφαλαιωτικός πίνακας Ενδοκοινοτικών Παραδοσεων
pdf-icon1
Φ5
Ανακεφαλαιωτικός πίνακας Ενδοκοινοτικών Αποκτήσεων
pdf-icon1
ΦΠΑ-018A
Αίτηση (Επιστροφής πιστωτικού υπολοίπου Φ.Π.Α.)με βάση την Α.Υ.Ο. αριθ. 1031790/2051/575/1991
pdf-icon1
Βενιζέλου 50, Θεσσαλονίκη - 2ος Όροφος (έναντι παλαιού Δημαρχείου)
Τηλ: 2310 225002 | Τηλ/Φαξ: 2310 284037 | Κιν: 6945 992388