Επικαιρότητα

Προθεσμίες Δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήματος

To Υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε τις ημερομηνίες κατά τις οποίες θα προσφερθούν οι ηλεκτρονικές της υπηρεσίες για το 2011 καθώς και τις αντίστοιχες προθεσμίες υποβολής.


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
Τελευταίος αριθμός Α.Φ.Μ. Ημερομηνία υποβολής
Σε 1 18/04/2011
Σε 2 19/04/2011
Σε 3 20/04/2011
Σε 4 21/04/2011
Σε 5 27/04/2011
Σε 6 28/04/2011
Σε 7 29/04/2011
Σε 8 02/05/2011
Σε 9 03/05/2011
Σε 10,20, 30,40,50 04/05/2011
Σε 60,70, 80,90,00 05/05/2011

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Τελευταίος αριθμός Α.Φ.Μ. Ημερομηνία υποβολής
Σε 1 11/04/2011
Σε 2 12/04/2011
Σε 3 13/04/2011
Σε 4 14/04/2011
Σε 5 15/04/2011
Σε 6 18/04/2011
Σε 7 19/04/2011
Σε 8 20/04/2011
Σε 9 21/04/2011
Σε 10,20, 30,40,50 27/04/2011
Σε 60,70, 80,90,00 28/04/2011
Στις περιπτώσεις ηλεκτρονικής υποβολής των δηλώσεων, η καταληκτική ημερομηνία για τα πιο πάνω νομικά πρόσωπα είναι η 28η Απριλίου 2011, ανεξάρτητα από το τελευταίο ψηφίο του Α.Φ.Μ.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΦΟΣΟΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ ΔΙΜΕΡΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ (ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ)
Τελευταίος αριθμός Α.Φ.Μ. Ημερομηνία υποβολής
Σε 1 10/05/2011
Σε 2 11/05/2011
Σε 3 12/05/2011
Σε 4 13/05/2011
Σε 5 16/05/2011
Σε 6 17/05/2011
Σε 7 18/05/2011
Σε 8 19/05/2011
Σε 9 20/05/2011
Σε 10,20, 30,40,50 23/05/2011
Σε 60,70, 80,90,00 24/05/2011
Στις περιπτώσεις ηλεκτρονικής υποβολής των δηλώσεων, η καταληκτική ημερομηνία για τα πιο πάνω νομικά πρόσωπα είναι η 24η Μαΐου 2011, ανεξάρτητα από το τελευταίο ψηφίο του Α.Φ.Μ.
Βενιζέλου 50, Θεσσαλονίκη - 2ος Όροφος (έναντι παλαιού Δημαρχείου)
Τηλ: 2310 225002 | Τηλ/Φαξ: 2310 284037 | Κιν: 6945 992388